Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Procedury,regulaminy
Procedury,regulaminy
  • Regulamin funkcjonowania placówki od 1.09.2020 r. POBIERZ

  • Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności POBIERZ

  • Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób pochodzenia pasożytniczego (glistnicy, owsicy i lambliozy) POBIERZ

  • Procedura dotycząca spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego POBIERZ

 

Procedury bezpieczeństwa:

Procedury obowiązują cały personel zatrudniony w Przedszkolu Nr 9 oraz dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola.

 

  • I PROCEDURA Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola POBIERZ

  • II PROCEDURA Odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku POBIERZ
  • III PROCEDURA Dziecko nie zostało odebrane z przedszkola POBIERZ
  • IV PROCEDURA postępowanie w sytuacji krzywdzenia dziecka (w przypadku podejrzenia o fizyczne, psychiczne  znęcanie się rodzica/opiekuna prawnego nad dzieckiem) POBIERZ
  • V PROCEDURA przebywanie dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego oraz korzystanie z urządzeń i zabawek znajdujących się w nim POBIERZ

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-18