Strona głowna  /  Aktualności
 

Drodzy Rodzice / Opiekunowie prawni!

W związku z wprowadzonymi zmianami w płatnościach za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu przez Urząd Miasta,

w miesiącu wrześniu wpłacamy zaliczkę na poczet wyżywienia, która będzie rozliczona w czerwcu. 

 

Dzieci zapisane na 3 posiłki wpłacają: 

21  dni x 7.00 zł = 147.00 zł

Dzieci zapisane na 2 posiłki wpłacają:

21 dni x 6.00 zł = 126.00 zł

 

Odpłatność za miesiąc wrzesień będzie naliczona po zakończonym miesiącu,

wtedy też będą skorygowane nadpłaty z miesiąca czerwca oraz tegorocznego dyżuru wakacyjnego. 

Odpłatności dokonujemy do 15-tego dnia każdego miesiąca

Numery kont do wpłat NIE uległy zmianom i są dostępne na tablicach ogłoszeń w przedszkolu oraz na naszej stronie internetowej w zakładce "Opłaty" 

Aktualności