Kontakt
Przedszkole nr 9 im. Królewny Śnieżki w Mikołowie

Procedury COVID - 19

PROCEDURY COVID - 19

Zarządzenie nr 10/2021 Dyrektora Przedszkola nr 9 z dn. 25.08.2021 POBIERZ

Procedura dot. zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji POBIERZ

Procedura przekazania i odbierania dzieci POBIERZ

Procedura dot. zasad higieny na placu zabaw POBIERZ

Procedura dot. postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID 19 u dziecka POBIERZ

Procedura dot. żywienia POBIERZ

Procedura dot. postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID 19 u pracownika POBIERZ

Procedura dotycząca stosowania środków ochronnych POBIERZ