Kontakt
Przedszkole nr 9 im. Królewny Śnieżki w Mikołowie

Informator pomocowy

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Jednolitej Strategii Terytorialnej Spójnego Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego, informujemy, że działający w ramach strategii Zespół ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w skład którego wchodzą przedstawiciele: MOPS Mikołów, MOPS Orzesze, MOPS Łaziska Górne, GOPS Ornontowice, GOPS Wyry, PCPR Mikołów oraz PPP Mikołów pod przewodnictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, opracował informator pomocowy dla dzieci i młodzieży, osób i rodzin potrzebujących pomocy i wsparcia.

 

Informator zawiera dane kontaktowe, wszelkiego rodzaju pomocowych placówek w powiecie mikołowskim. Jest to narzędzie pomocowe, skierowane do osób z naszego powiatu dotkniętych różnymi kryzysami: psychicznymi, zdrowotnymi, emocjonalnymi, starości, niepełnosprawności i innymi.

 

Informator pomocowy POBIERZ