Kontakt
Przedszkole nr 9 im. Królewny Śnieżki w Mikołowie

Erasmus +

 

Podczas tegorocznych wakacji - w dniach 12.07 - 23.07. 2021r. Pani Katarzyna i Pani Izabela brały udział w dwutygodniowym szkoleniu językowo - metodycznym, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, w szkole ETI na Malcie. Podczas kursu miały okazję poszerzyć swoje umiejętności językowe, poznały nowoczesne formy kształcenia i technologie informacyjne oraz wymieniały się doświadczeniami z nauczycielami ze szkół europejskich. Czas spędzony na wykładach był dla nich okazją do zwiększenia kompetencji językowych oraz przełamania barier. Ponadto uczestniczyły w organizowanych przez szkołę wycieczkach: do stolicy Malty - Valetty oraz Miasta Ciszy - Mediny. Dzięki przewodnikom poznały ciekawą historię Malty oraz zwyczaje i tradycje panujące na tej cudownej wyspie.

 

              

                 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że nasze przedszkole bierze udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Tytuł projektu: Open your mind, change yourself and work across boundaries! Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!

Beneficjent: Konsorcjum w którego skład wchodzą: Gmina Mikołów oraz SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP10, SP12, P9, P10

Okres realizacji: 01.09.2019-31.08.2021

Projekt skierowany jest do 49 nauczycieli z 8 mikołowskich szkół podstawowych oraz 2 przedszkoli. Nauczyciele wezmą udział w 2-tygodniowych zagranicznych szkoleniach metodyczno-językowych, co przełoży się na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach.