Kontakt
Przedszkole nr 9 im. Królewny Śnieżki w Mikołowie

Opłaty

1. Od 01.01. 2017 płatności za wyżywienie i godziny pobytu dziecka w przedszkolu dokonujemy na jeden wspólny rachunek bankowy:

Nr konta: 48 8436 0003 0000 0001 3840 0005

 

 

 

Wyżywienie

Śniadanie - 3 zł

Obiad -  8 zł

Podwieczorek - 2 zł

 

Proszę pamiętać, aby w tytule odpłatności wpisać swój indywidualny numer, imię i nazwisko dziecka oraz kwotę za żywienie i za godziny, oddzielnie dla każdego dziecka w przypadku rodzeństw.
 

2. Rachunek bankowy Rady Rodziców nie zmienia się.

Dobrowolną wpłatę na Radę Rodziców wpłacamy na konto o numerze 28 8436 0003 0000 0026 1543 0001

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola lub intendentem.

Wpłat dokonujemy do 15 dnia każdego miesiaca na wyżej wymienione numery kont.
Za zwłokę w opłatach naliczane będą odsetki.