Kontakt
Przedszkole nr 9 im. Królewny Śnieżki w Mikołowie

Procedury, regulaminy

 • Regulamin funkcjonowania placówki od 1.09.2020 r. POBIERZ

 • Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności POBIERZ

 • Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób pochodzenia pasożytniczego (glistnicy, owsicy i lambliozy)  POBIERZ

 • Procedura dotycząca spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego POBIERZ

   

 

Procedury bezpieczeństwa:

Procedury obowiązują cały personel zatrudniony w Przedszkolu Nr 9 oraz dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola.

 

 • I PROCEDURA Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola POBIERZ

 • II PROCEDURA Odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku POBIERZ
 • III PROCEDURA Dziecko nie zostało odebrane z przedszkola POBIERZ
 • IV PROCEDURA postępowanie w sytuacji krzywdzenia dziecka (w przypadku podejrzenia o fizyczne, psychiczne  znęcanie się rodzica/opiekuna prawnego nad dzieckiem) POBIERZ
 • V PROCEDURA przebywanie dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego oraz korzystanie z urządzeń i zabawek znajdujących się w nim POBIERZ